Môre, Pa

A Rhyme for Father’s Day

Môre, Pa (Morning, Dad) is a Father’s Day rhyme in Afrikaans for my dad, for every other dad and especially dads who had already stepped across to a a Heavenly Dad. 

Hierdie is ‘n Vadersdag rympie vir my pa, vir elke ander pa en veral vir pa’s wat al oorgestap het na ‘n Hemelse Pa

Video of a Father’s Day rhyme for my dad, Hendrik Albertus Daniel Kirsten.
Full text in Afrikaans

Môre, Pa

Oudste het Pa se ligte gelaat en welige donker hare, 

Jongste het Pa se fyn postuur – ’n mens  nes Pa met fyne snare.

Ons almal speel met woorde, soos Pa het in my jonge jare.

Ek sien Pa in Oudste as hy uit die bloute woedend raak, vir net ’n bietjie stout.

In Jongste as hy sê: “Ek proe iets anders in vandag se hawermout,”

In myself as ek wonder: “Waar’s die trek? Dis dan skielik so koud.

Soos Pa, sien Oudste reguitpraat as die beste kommunikasie.

En nes Pa, ken Jongste reg en verkeerd in byna elke situasie.

Ons almal ag alle mense waardig, ongeag hul nasie.

Pa kon nie hare vleg nie, maar wel dorings uithaal, so sekuur!

Al was Pa nie altyd reg nie, het Pa my reggestuur.

En Pa is nie rêrig weg nie, want ek sien Pa orals hier.

Môre, Pa

Ons sien Pa in ons maak en bou en speel, ons oplos, regbuig en herstel.

Vir Pa was kreatief wees baie goed; nou’s dit in ons bloed, skyn deur ons vel.

Speel was vir Pa die lewe, en die lewe ’n immer skeppend’ spel.

Tot weersiens, Pa

Working on a rhyme for Youth Day 16 June

I am not posting a rhyme this week. We are working on a three part rhyme in five sections for Youth Day on 16 June.

The plan is to release the video of Part I next week Sunday 5 June, then Part II on Sunday 12 June and the full rhyme on Thursday 16 June.

We also plan to release them with an original music track that plays with the three songs referenced in the rhyme:

Die Lied van Jong Suid AFrika

Boesmanland vat my hand en

Ek soek na my Dina.

Hier is a sneak peak of Part I, Section 1:

En hoor jy die magtige dreuning? ’n Triptiek in vyf dele

(rympies deur Petro Janse van Vuuren en Monica Bosman)

(vir Jeugdag, 16 Junie)

I – Petro

Deel 1 

Vat my hand

Dan lei ek jou na die land

            van melk en heuning

            kelke vol sening

            geld sonder lening

            vir elk se ondersteuning

Hoor jy die magtige dreuning

die kragtige kreuning

die smagting na heling?

Oor die veld kom dit wyd gesweef

Die lied van ’n nuwe ontwaking

Wat harte laat breek en herleef